Công an xã được cấp Giấy chứng nhận an ninh, trật tự từ 15/8/2023

 Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trước đây, Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh thuộc về Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Tuy nhiên tại Nghị định mới ban hành, Chính phủ đã bổ sung trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh cho Công an cấp xã.

Theo đó, Công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng và cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.

cong-an-xa-duoc-cap-giay-chung-nhan-an-ninh-trat-tu-tu-15-8-2023Công an xã được cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự từ 15/8/2023 (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Nghị định 56/2023 còn bổ sung quy định, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương.

Nếu cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Không có nhận xét nào