Sử dụng tai nghe khi lái xe có bị phạt?

 Theo điểm h khoản 4 và điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 quy định, người điều khiển môtô, xe máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự môtô và xe máy có hành vi điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) thì bị phạt từ 800.000 đến một triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm còn bị phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2-4 tháng, nếu gây tai nạn giao thông.Như vậy, không có quy định cụ thể về xử phạt trường hợp lắp giá đỡ điện thoại khi tham gia giao thông. Tuy nhiên có quy định xử phạt về việc sử dụng điện thoại khi điều khiển môtô, xe máy. Nếu bạn lắp giá đỡ điện thoại nhưng không sử dụng khi lái xe thì không bị phạt. Ngược lại, bạn vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại gắn trên giá thì vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt.

Ngoài ra, lưu ý rằng bạn không được sử dụng thiết bị âm thanh vì bất kỳ lý do gì. Việc đeo tai nghe, có dây hay không dây (Airpods) để nghe các ứng dụng bản đồ hướng dẫn cũng là hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và sẽ bị phạt tiền theo quy định.

Không có nhận xét nào