Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2023

 háng 9/2023 ghi dấu nhiều quy định mới như: Tăng trợ cấp cho người có công, hướng dẫn mức trợ cấp mới cho cán bộ xã đã nghỉ việc, quy định về hoàn tiền khi chuyến bay bị delay,…

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công

Chính sách mới này được ghi nhận tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày  05/9/2023, hiện đang thu hút sự quan tâm từ hàng triệu người có công trên cả nước.

Theo quy định mới, mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (tăng 26,5%).

Mức chuẩn quy định trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Do đó, khi mức chuẩn tăng, rất nhiều khoản trợ cấp, phụ cấp của người có công sẽ được điều chỉnh tăng theo và được làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Hướng dẫn chi trả mức trợ cấp mới cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Ngày 01/8/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng như sau:

- Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 03 triệu đồng/tháng/người.

- Các chức danh còn lại: 2,817 triệu đồng/tháng/người.

Thông tư 11/2023/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023.

7 trường hợp không được vay vốn ngân hàng

Ngày 28/6/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN, trong đó có quy định về “Những nhu cầu vốn không được cho vay ngân hàng” với 10 trường hợp cụ thể, áp dụng từ ngày 01/9/2023.

Tuy nhiên đến ngày 23/8/2023, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN với nội dung ngưng hiệu lực thi hành của một số trường hợp không được vay vốn ngân hàng cho đến ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật mới.

Như vậy, từ ngày 01/9/2023, các tổ chức tín dụng không tiến hành cho vay đối với 07 nhu cầu về vốn sau đây:

1 - Để đầu tư kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư.

2 - Để thanh toán chi phí hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.

3 - Để mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư.

4 - Để mua vàng miếng.

5 - Để trả nợ cho các khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay.

6 - Để trả nợ khoản vay nước ngoài.

Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;

Là khoản vay chưa cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

7 - Để gửi tiền.

Chuyến bay bị delay 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 19/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không (Có hiệu lực từ ngày 01/9/2023).

Trường hợp chuyến bay bị chậm do lỗi của người vận chuyển, các hãng hàng không còn phải thực hiện thêm các nghĩa vụ sau đây:

- Chuyến bay chậm từ 02 giờ trở lên: Đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu.

- Chuyến bay chậm từ 05 giờ trở lên: Nếu khách hàng không yêu cầu đổi chuyến mà yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.

Sửa quy định về đánh giá chất lượng công chức, viên chức

Đây là chính sách mới đáng chú ý mà các cán bộ, công chức, viên chức không thể bỏ qua trong tháng 9/2023.

Cụ thể, Nghị định 48/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2023, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp vi phạm chưa có quyết định nhưng dùng làm căn cứ để xếp loại ở năm trước thì năm sau không dùng để đánh giá, xếp loại nữa.

Nếu đã bị kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính về cùng một vi phạm không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì đây chỉ được tính làm căn cứ để xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá...

Cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động doanh nghiệp nhỏ và vừa

Để hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2023/TT-BTC.

Theo Điều 10 Thông tư 52/2023/TT-BTC, người lao động đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần chi phí đào tạo nghề với mức chi theo thông báo của cơ sở đào tạo nghề nghiệp nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học.Không có nhận xét nào