Gói thầu tư nhân chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, xử lý thế nào?

 Trong 1 cuộc đấu thầu, bên mời thầu/chủ đầu tư đều mong muốn tìm được nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện với giá cả cạnh tranh nhất. Tuy nhiên, nếu gặp trường hợp chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu phải xử lý thế nào?


DauThau.Net chia sẻ như sau:

Khi gặp tình huống gói thầu tư nhân chỉ có 1 nhà thầu tham dự, bên mời thầu/chủ đầu tư cần xử lý theo 1 trong 2 trường hợp sau:

  • Trường hợp xét thấy hồ sơ mời thầu không có điểm nào bất thường hay hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
  • Trường hợp thấy hồ sơ mời thầu có điểm chưa phù hợp.


Không có nhận xét nào