Khi tham gia đấu thầu qua mạng, bên mời thầu cần lưu ý những gì?

 Đấu thầu qua mạng hay đấu thầu điện tử đã không còn xa lạ với các bên mời thầu trong những năm gần đây. Vậy khi tham gia đấu thầu qua mạng bên mời thầu cần lưu ý những gì?

Để tham gia đấu thầu qua mạng, trước tiên các bên mời thầu cần phải: 
  • “Đầu tư” một đường truyền Internet ổn định, thông quá các thiết bị thông minh như máy tính hoặc smartphone. 
  • Xem xét hình thức thực hiện đấu thầu qua mạng: trang web nội bộ công ty, qua thư điện tử, qua các phần mềm trung gian …
  • Công bố hồ sơ mời thầu qua mạng rộng rãi cho nhà thầu tham gia. 
  • Xây dựng cơ chế để nhà thầu gửi ý kiến phản hồi, làm rõ hay bổ sung hồ sơ.
  • ….


Không có nhận xét nào