Từ 1/8 trưởng công an xã không còn là công chức cấp xã

 Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.


Theo đó, công chức cấp xã có 6 chức danh sau đây:

1- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

2- Văn phòng - thống kê;

3- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

4- Tài chính - kế toán;

5- Tư pháp - hộ tịch;

6- Văn hóa - xã hội.

Như vậy so với quy định hiện hành, công chức cấp xã không còn có chức danh Trưởng Công xã.


Theo Bộ Nội vụ, việc không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã là do đã bố trí Công an chính quy ở xã.Không có nhận xét nào