Chia sẻ Key Windows 11 Miễn phí Bản quyền

 


Key Windows 11 là một đoạn mã do Microsoft tạo ra để xác nhận việc bạn đã mua bản quyền hợp lệ của hệ điều hành. Windows 11 là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Microsoft, và việc sở hữu một key bản quyền Windows 11 sẽ đảm bảo bạn có quyền sử dụng đầy đủ các tính năng của hệ điều hành này.

Dưới đây là một số key Windows 11 Home phổ biến mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt phiên bản này:
* TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
* KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3
* YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Dưới đây là một số key Windows 11 Pro phổ biến mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt phiên bản này:
* VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
* NVTPG-P4YBM-KDH2X-GHQ99-66PKM
* NF3RK-PHM7C-8743J-X2X92-J44DB
Dưới đây là một số key Windows 11 Home Single Language phổ biến mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt phiên bản này:
* BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
* 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Dưới đây là một số key Windows 11 Education phổ biến mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt phiên bản này:

* W6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
* YNMGQ-8RYV3–4PGQ3-C8XTP-7CFBY

* 8HGNF-QDH27-J4VM6-X37TD-3PF73
* 93R6N-DY6B7–6FH8B-J4F4X-QV7YQ
* 9H4WX-TN8WC-7CFYX-HC4TM-QJ4BQ
* BCMB9-QNY94-Q279R-VMHGY-G3CH3

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn