Kích hoạt Office 2019 bằng CMD (Command Prompt)

Kích hoạt Office 2019 bằng CMD có ưu điểm so với các bản Office crack là không sợ bị cài virus, dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

Bước 1: Truy cập Command Prompt trên máy tính bằng quyền Admin. Tiếp đó tại cửa sổ CMD, bạn lần lượt copy paste các câu lệnh sau và nhấn Enter với từng câu lệnh.

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16

cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16


Kích hoạt Office 2019 bằng Command Prompt

Bước 2: Tiếp theo bạn copy paste câu lệnh sau và nhấn Enter để chuyển đổi license của Office từ retail thành volume. Lưu ý nếu đang sử dụng bản volume thì bước này không cần thiết.

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Bước 3: Tiếp đó bạn check kết nối Internet của máy tính có hoạt động tốt không rồi chạy câu lệnh sau:

cscript ospp.vbs /setprt:1688

cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul

cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to

cscript ospp.vbs /act

Trong trường hợp này key bản quyền được sử dụng là NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

Như vậy là được rồi. Rất đơn giản phải không, chúc các bạn thành công.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn